Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) przeprowadziła w ubiegłym roku ponad 2 tys. kontroli, w których sprawdzała warunki zatrudnienia 57,1 tys. niepełnosprawnych. Wśród sprawdzanych pracodawców było ok. 400 zakładów pracy chronionej (ZPChr). Mimo nałożonych na nie szczególnych obowiązków w zakresie dostosowania obiektów i pomieszczeń do potrzeb pracowników z dysfunkcjami kontrole wykazały tam wiele uchybień, m.in. nieprzestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Więcej na ten temat w artykule gazetaprawna.pl