Standardy BHP w pracy chronionej

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) przeprowadziła w ubiegłym roku ponad 2 tys.…


Infor.pl: BHP na budowie

Mimo stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, wciąż istnieje…


Branża budowlana stawia na bezpieczeństwo

Aby je zrealizować w listopadzie 2017 roku Stowarzyszenie zostało partnerem…


Poznajcie najpopularniejsze aktualności w październiku 2020 roku

Pozytywny skutek pandemii – lepsza jakość standardów bhp Pracownicy pozytywnie…


FORUM NOWOCZESNE BHP( 27-28-29 września br.)

"BHP Session" odbędzie się w zakładach Faurecia Automotive Polska S.A. oraz…


Weź udział w konkursie „Dobre praktyki BHP”

  Utrzymywanie standardów BHP na najwyższym poziomie pozwala tworzyć…


"Wpływ pandemii koronawirusa na polski rynek pracy" - najnowszy raport Koalicji

WYBRANE ZAGADNIENIA BADAWCZE Przygotowanie do pandemii Dostosowanie zakładu…


Koalicja Bezpieczni w Pracy ma nową przewodniczącą

Wśród inicjatyw związanych z poprawą bezpieczeństwa pracy dyrektor zarządzająca…


Poznajcie najpopularniejsze aktualności bhp w lutym 2019 roku

Wymagane parametry oświetlenia dla terenu budowy Standard BHP 09.05 jest…


Ochrona życia na placu budowy – zagrożenia i dobre praktyki zapobiegania wypadkom

Zapewnienie odpowiednich standardów BHP to obowiązek pracodawcy. podobne: bhp…