Poznajcie TOP10 aktualności z branży bhp, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska, które pojawiły się w październiku 2020 roku. Zestawienie przygotował nasz Koalicjant – firma SEKA S.A.

1. Pozytywny skutek pandemii – lepsza jakość standardów bhp

Pracownicy pozytywnie oceniają inicjatywy pracodawców dotyczące działań bhp w dobie pandemii. Zdecydowana większość pracodawców, bo aż 94 proc. ankietowanych i nieco ponad połowa pracowników – 52 proc. dostrzega pozytywny wpływ pandemii na wzrost jakości standardów bhp w przedsiębiorstwach. I jest to dobra informacja.

2. Zadbaj o zdrowie podczas pracy w domu!

Największą wadą pracy w domu jest brak aktywności. Najlepszym rozwiązaniem jest wymyślenie takich aktywności, które będą pasować do harmonogramu pracy w domu. Jak więc siedząc więcej się ruszać?
• zapewnić sobie ergonomiczne stanowisko pracy,
• robić aktywne przerwy co 30 min.,
• wiercić się w fotelu.

3. Jak postępować z odpadami w czasie pandemii

Prawidłowe pozbycie się jednorazowych maseczek, rękawiczek przysparza kłopotu.
• Maseczki chirurgiczne, materiałowe czy pyłowe, a także rękawiczki jednorazowe to odpady komunalne zmieszane i należy je wrzucać do czarnego pojemnika.
• Osoby przebywające w izolacji (chore lub podejrzane o chorobę zakaźną) powinny odpady gromadzić w worku, do max ¾ jego objętości, następnie worek szczelnie zawiązać i spryskać płynem dezynfekującym i odczekać 72 h zanim przekażą śmieci do wyrzucenia.

4. Czy w biurze trzeba nosić maseczkę?

Pracownicy w biurze nie muszą zasłaniać ust i nosa. Oznacza to, że w miejscu pracy nie ma obowiązku zakrywania twarzy, o ile są spełnione pewne warunki: pracownik w biurze, pokoju, pomieszczeniu znajduje się sam, z kolei w przestrzeni wspólnej są zachowane odległości pomiędzy stanowiskami min. 1,5 m.

5. Migrena w pracy – jak z nią poradzić?

Migrena wciąż jeszcze jest traktowana jako wymówka, a to poważna i uciążliwa choroba. Sposoby na migrenę w pracy:
• przede wszystkim poinformuj kolegów w pracy, że miewasz ataki oraz to, w jaki sposób mogą Ci pomóc;
• unikaj jarzeniówek – ich mruganie potrafi zapoczątkować atak;
• unikaj hałasu, słuchania muzyki – poproś o ciszę w pracy;
• wyeliminuj z otoczenia intensywne zapachy.

6. Bezpieczeństwo ppoż. w czasach pandemii

Obowiązki związane z ochroną ppoż. nie zniknęły po pojawieniu się nowego koronawirusa. Ochrona ppoż. to realizacja szeregu przedsięwzięć mających na celu ochronę zdrowia, życia czy mienia przed pożarem lub innym miejscowym zagrożeniem. Audyt ppoż. jest rozwiązaniem ponadczasowym, ponieważ przeprowadzony przez niezależnych ekspertów daje możliwość sprawdzenia, jaki jest faktyczny stan bezpieczeństwa pożarowego oraz zgodność obiektu z obowiązującymi przepisami ppoż.

7. RODO w HR – przygotuj się do audytu

Dział HR już na etapie prowadzenia rekrutacji przetwarza dane kandydatów do pracy. W związku z tym musi spełniać szereg obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. Powinien mieć wdrożoną i opracowaną odpowiednią dokumentację z zakresu ochrony tych danych. Za brak zastosowania przepisów (wynikających nawet z niewiedzy) mogą grozić wysokie kary pieniężne.

8. Praca zdalna a RODO, co należy o tym wiedzieć?

Pytań jest mnóstwo (chociażby te z zakresu RODO), a odpowiedzi wciąż za mało. Obecnie nie ma żadnych przepisów dotyczących pracy zdalnej, oprócz tych w tzw. specustawie z marca 2020 r. Większość pracowników pracuje poza firmą, a więc trudniej jest zadbać o bezpieczeństwo przechowywanych informacji. Być może panuje też przekonanie, że dom jest równie bezpieczny co firmowe serwery? Niestety, takie podejście może być błędne.

9. Ekologia i elektromobilność – właściwy kierunek zmian dla biznesu

Nigdy wcześniej stan środowiska nie był tak alarmujący. Komfort naszego życia i pracy zależy od dobrostanu planety. Innymi słowy długofalowy sukces tkwi w połączeniu biznesu i ekologii. Jak tę synergię osiągnąć ? Kilka takich ekorozwiązań zastosowało innogy. Wszystko dzięki programowi „innogy goes green”, w którym wdraża proekologiczne rozwiązania
w firmie, a także promuje je na zewnątrz.

10. Znaczenie edukacji BHP

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest edukowanie pracowników o zasadach BHP. Edukacja bhp to nie tylko suche przepisy ustaw i rozporządzeń, to też wiedza praktyczna. To wnioski oparte na wieloletnim doświadczeniu inspektorów pracy. Wiedza o zagrożeniach i sposobach zapobieżenia im podnosi poziom bezpieczeństwa w każdym przedsiębiorstwie.