Człowiek - najsłabsze ogniwo

Konieczne jest stałe edukowanie pracodawców oraz uświadamianie im, że…


Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Wyniki badania „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2015” pokazują, że zdecydowana…


Poznajcie najpopularniejsze aktualności w październiku 2020 roku

Znaczenie edukacji BHP Obowiązkiem każdego pracodawcy jest edukowanie…


Jak zarządzać stresem i ryzykiem psychospołecznym w miejscu pracy?

Zarządzanie zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy to jeden z…