Zasady BHP

Jak należy rozumieć powszechnie używany zwrot „Zasady bezpieczeństwa i higieny…


Jak nieprzestrzegać zasad BHP

Dziennik Głos Wielkopolski zamieścił zdjęcia osób, które w bezprecedensowy…


Zasady BHP pracy w ogrodzie

Nawet w przypadku przestrzegania powyższych zasad BHP, warto zadbać, aby…


Najważniejsze zasady bhp w pracy biurowej

Z jakimi innymi zagrożeniami dla zdrowia wiąże się praca przy komputerze i jak…


Obowiązki przestrzegania przepisów oraz zasad BHP

Praktycznie wyłącznie art. 211 k.p. określa podstawowe obowiązki pracownika w…


- Jakie obowiązki ma pracownik?

Według kodeksu pracy każdy pracownik ma obowiązek: znać przepisy i zasady BHP,…


PIP apeluje do rolników o przestrzeganie zasad bhp podczas żniw

Państwowa Inspekcja Pracy wystosowała apel do rolników o przestrzeganie zasad…


Jakie zasady BHP panują w Lafarge? Zapraszamy do lektury wywiadu!

Zapraszamy do lektury wywiadu z Magdaleną Grońską, dyrektor ds. bezpieczeństwa,…


praca sezonowa

Praca sezonowa - czy trzeba przeprowadzić szkolenie BHP?

Niezależnie od tego pracodawca musi przekazać pracownikowi panujące w…


Podstawowe uprawnienia związków zawodowych w zakresie BHP

BHP....Pamiętać należy jednak, iż uprawnienia kontrolne nie rozszerzają się na…