Państwowa Inspekcja Pracy wystosowała apel do rolników o przestrzeganie zasad bhp podczas tegorocznych żniw oraz o zapewnienie bezpieczeństwa dzieci przebywających w gospodarstwie. Przestrzega, że ceną pośpiechu, zmęczenia, nieuwagi w czasie wykonywanych prac może być kalectwo, a nawet śmierć. Wśród ofiar wypadków są także dzieci.

Obecny okres w rolnictwie to czas wzmożonych prac, którym towarzyszy szereg zagrożeń związanych z obsługą maszyn, pracą na wysokości, czy przewozem plonów. W związku z tym PIP wystosował apel do rolników o przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy. Przypomina też o dzieciach i o zapewnieniu im odpowiedniej opieki oraz bezpieczeństwa, ponieważ one też często wykonują różne prace w gospodarstwie.

Czytaj dalej  na seka.pl