Zasady BHP

Jak należy rozumieć powszechnie używany zwrot „Zasady bezpieczeństwa i higieny…


Jak nieprzestrzegać zasad BHP

Dziennik Głos Wielkopolski zamieścił zdjęcia osób, które w bezprecedensowy…


Weź udział w konkursie „Dobre praktyki BHP”

Najbardziej skutecznymi rozwiązaniami w zakresie zapobiegania wypadkom i…


Kontrola pracy zdalnej

Pracodawca może zatem skontrolować, czy narzędzia pracy zapewniają…


- Jakie obowiązki ma pracownik?

Według kodeksu pracy każdy pracownik ma obowiązek: znać przepisy i zasady BHP,…


praca sezonowa

Praca sezonowa - czy trzeba przeprowadzić szkolenie BHP?

Niezależnie od tego pracodawca musi przekazać pracownikowi panujące w…


Poznajcie najpopularniejsze aktualności bhp w grudniu 2019 roku

Bezpieczeństwo pożarowe w ramach szkoleń bhpZasady bezpieczeństwa pożarowego…


Zasady BHP pracy w ogrodzie

Nawet w przypadku przestrzegania powyższych zasad BHP, warto zadbać, aby…


Koalicja Bezpieczni w Pracy

Poznajcie najpopularniejsze aktualności bhp w maju 2019 roku

Określenie i poznanie zagrożeń w pracy wynikających z różnic pozwoli na poprawę…


Podstawowe uprawnienia związków zawodowych w zakresie BHP

BHP....Pamiętać należy jednak, iż uprawnienia kontrolne nie rozszerzają się na…