Poznajcie TOP10 aktualności z branży bhp, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska, które pojawiły się w maju 2019 roku. Zestawienie przygotował nasz Koalicjant – firma SEKA S.A.

1. Kobiety a bhp

Kobiety i mężczyźni różnią się nie tylko pod względem biologicznym, ale też w kwestiach wykonywanej pracy. Określenie i poznanie zagrożeń w pracy wynikających z różnic pozwoli na poprawę stanu bhp w obszarach, które w największym stopniu dotyczą kobiet.

2. 7 złotych zasad bhp

Każdą z siedmiu zasad bhp możemy obejrzeć w krótkich filmikach z Napo w roli głównej.  „7 złotych zasad dla bezwypadkowego i zdrowego miejsca pracy” – to koncepcja kampanii „Vision Zero” organizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia
Społecznego (ISSA).

3. Zamiast plastikowych butelek – jadalne kapsułki z wodą

Biodegradowalne kapsułki Oohos! są wykonane z materiału pochodzącego z wodorostów. By dostać się do płynu, wystarczy przegryźć otoczkę. Membrana ta również jest jadalna, jeżeli jednak zostanie wyrzucona to w ciągu kilku tygodni ulegnie biodegradacji.

4. Bezpieczna podróż pociągiem

Ryzyko wypadków śmiertelnych wśród pasażerów pociągu jest o jedną trzecią niższe niż w transporcie drogowym. Mimo to, nawet tutaj mogą przydarzyć się nieprzewidziane i niebezpieczne sytuacje. A więc: unikaj nocnych podróży; nie wsiadaj do pustych przedziałów; staraj się nie spać w trakcie podróży; nie pozostawiaj bagażu bez opieki.

5. Zagrożenia występujące w Morzu Bałtyckim

Morze pod względem bezpieczeństwa kąpieli znacząco różni się od innych zbiorników wodnych. W strefie brzegowej morza występują najbardziej dynamiczne procesy, takie jak falowanie i silne prądy. Elementy te stwarzają wiele zagrożeń nie tylko dla przeciętnego turysty, ale również dla zawodowego pływaka.

6. Czynności zabronione w zakresie ochrony ppoż.

Przestrzeganie określonych procedur pozwala eliminować zagrożenia pożarowe w zakładach pracy. W różnego typu obiektach oraz na terenach do nich przyległych nie wolno wykonywać czynności, które mogą spowodować: pożar, rozprzestrzenianie się pożaru, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego, utrudnienie prowadzenia ewakuacji.

7. Bezpiecznie nad wodą

Każda osoba, która postanawia pojechać nad wodę, powinna najpierw zapoznać się z regulaminem kąpieliska. Głównym powodem utonięć jest brak odpowiedzialności osób przebywających nad wodą, w tym: alkohol, brawura, brak świadomości zagrożenia, nie stosowanie się do zakazów i regulaminów kąpielisk.

8. Zdrowie pracowników biurowych – raport HealthDesk

Aż 79,1% pracowników biurowych odczuwa ból bezpośrednio związany z wykonywaną pracą. Według raportu opracowano TOP 7 lokalizacji występowania bólu u pracowników biurowych: 57,2% – szyja, 51,5% – kość krzyżowa, 42,3% – łopatka, 35,0% – głowa, 31,3% – barki, 20,6% – oczy, 13,9% – nadgarstek.

9. Od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe wzory KPO i KEO

Nowe wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów nie mają rubryki na numer REGON i nie muszą być opatrzone pieczęcią firmową. Ponadto zmianie uległa też szata graficzna KPO i KEO.

10. Outsourcing szkoleń

Outsourcing szkoleń to przejęcie odpowiedzialności za czynności dotyczące koordynacji i zarządzania szkoleniami. Dbanie o aktualność szkoleń, a tym samym pilnowanie terminów – to dla pracodawcy dodatkowy obowiązek. Być może korzystniej będzie kontrolę nad administrowaniem szkoleniami zlecić firmie zewnętrznej?