7 kwietnia wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy, wprowadzająca pracę zdalną. Dla pracodawcy oznacza to nowe obowiązki, takie jak przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup stanowisk oraz opracowanie informacji zawierającej zasady wykonywania pracy zdalnej. Ponadto pracodawca będzie mógł przeprowadzić kontrolę pracy zdalnej zatrudnionego w miejscu jego zamieszkania.

Prawo kontroli określa par. 1 art. 67 Kodeksu pracy, wskazujący trzy jej rodzaje: kontrolę wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontrolę przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych.

Zasady kontroli muszą być określone w jednym z poniższych dokumentów:

 • porozumieniu zawartym między pracodawcą a zakładową organizacją związkową albo organizacją reprezentatywną,
 • regulaminie, jeśli nie dojdzie do porozumienia pracodawcy ze stroną związkową w trybie przewidzianym nowymi przepisami lub jeśli u pracodawcy nie funkcjonują związki zawodowe,
 • poleceniu pracodawcy w przedmiocie wykonywania pracy zdalnej,
 • porozumieniu zawartego z pracownikiem.

Przebieg i skutki kontroli

Warto podkreślić, że chociaż to pracodawca realizuje w stosunku do pracownika w czasie wykonywania przez niego pracy zdalnej obowiązki bhp, to pracownik ma obowiązek zapewnić sobie bezpieczne stanowisko pracy. Pracodawca może zatem skontrolować, czy narzędzia pracy zapewniają bezpieczeństwo, stanowisko jest zorganizowane w sposób ergonomiczny, a pracownik podczas pracy przestrzega zasad bhp.

Główne zasady kontroli:

 • kontrolę przeprowadza się w porozumieniu z pracownikiem w miejscu wykonywania pracy zdalnej w godzinach pracy pracownika,
 • kontrola ma być dostosowana do miejsca wykonywania pracy zdalnej i jej rodzaju,
 • kontrola nie może naruszać prywatności pracownika wykonującego pracę zdalną i innych osób ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

Jeżeli pracodawca w trakcie kontroli pracy zdalnej stwierdzi uchybienia, zobowiązuje pracownika do ich usunięcia we wskazanym terminie. Może również cofnąć zgodę na wykonywanie pracy zdalnej przez tego pracownika.

7 kwietnia wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy, wprowadzająca pracę zdalną. Dla pracodawcy oznacza to nowe obowiązki, takie jak przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup stanowisk oraz opracowanie informacji zawierającej zasady wykonywania pracy zdalnej. Ponadto pracodawca będzie mógł przeprowadzić kontrolę pracy zatrudnionego w miejscu jego zamieszkania.

Prawo kontroli określa par. 1 art. 67 Kodeksu pracy, wskazujący trzy jej rodzaje: kontrolę wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontrolę przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych.

Zasady kontroli muszą być określone w jednym z poniższych dokumentów:

 • porozumieniu zawartym między pracodawcą a zakładową organizacją związkową albo organizacją reprezentatywną,
 • regulaminie, jeśli nie dojdzie do porozumienia pracodawcy ze stroną związkową w trybie przewidzianym nowymi przepisami lub jeśli u pracodawcy nie funkcjonują związki zawodowe,
 • poleceniu pracodawcy w przedmiocie wykonywania pracy zdalnej,
 • porozumieniu zawartego z pracownikiem.

Przebieg i skutki kontroli

Warto podkreślić, że chociaż to pracodawca realizuje w stosunku do pracownika w czasie wykonywania przez niego pracy zdalnej obowiązki bhp, to pracownik ma obowiązek zapewnić sobie bezpieczne stanowisko pracy. Pracodawca może zatem skontrolować, czy narzędzia pracy zapewniają bezpieczeństwo, stanowisko jest zorganizowane w sposób ergonomiczny, a pracownik podczas pracy przestrzega zasad bhp.

Główne zasady kontroli:

 • kontrolę przeprowadza się w porozumieniu z pracownikiem w miejscu wykonywania pracy zdalnej w godzinach pracy pracownika,
 • kontrola ma być dostosowana do miejsca wykonywania pracy zdalnej i jej rodzaju,
 • kontrola nie może naruszać prywatności pracownika wykonującego pracę zdalną i innych osób ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

Jeżeli pracodawca w trakcie kontroli pracy zdalnej stwierdzi uchybienia, zobowiązuje pracownika do ich usunięcia we wskazanym terminie. Może również cofnąć zgodę na wykonywanie pracy zdalnej przez tego pracownika.

7 kwietnia wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy, wprowadzająca pracę zdalną. Dla pracodawcy oznacza to nowe obowiązki, takie jak przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup stanowisk oraz opracowanie informacji zawierającej zasady wykonywania pracy zdalnej. Ponadto pracodawca będzie mógł przeprowadzić kontrolę pracy zatrudnionego w miejscu jego zamieszkania.

Prawo kontroli określa par. 1 art. 67 Kodeksu pracy, wskazujący trzy jej rodzaje: kontrolę wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontrolę przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych.

Zasady kontroli muszą być określone w jednym z poniższych dokumentów:

 • porozumieniu zawartym między pracodawcą a zakładową organizacją związkową albo organizacją reprezentatywną,
 • regulaminie, jeśli nie dojdzie do porozumienia pracodawcy ze stroną związkową w trybie przewidzianym nowymi przepisami lub jeśli u pracodawcy nie funkcjonują związki zawodowe,
 • poleceniu pracodawcy w przedmiocie wykonywania pracy zdalnej,
 • porozumieniu zawartego z pracownikiem.

Przebieg i skutki kontroli

Warto podkreślić, że chociaż to pracodawca realizuje w stosunku do pracownika w czasie wykonywania przez niego pracy zdalnej obowiązki bhp, to pracownik ma obowiązek zapewnić sobie bezpieczne stanowisko pracy. Pracodawca może zatem skontrolować, czy narzędzia pracy zapewniają bezpieczeństwo, stanowisko jest zorganizowane w sposób ergonomiczny, a pracownik podczas pracy przestrzega zasad bhp.

Główne zasady kontroli:

 • kontrolę przeprowadza się w porozumieniu z pracownikiem w miejscu wykonywania pracy zdalnej w godzinach pracy pracownika,
 • kontrola ma być dostosowana do miejsca wykonywania pracy zdalnej i jej rodzaju,
 • kontrola nie może naruszać prywatności pracownika wykonującego pracę zdalną i innych osób ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

Jeżeli pracodawca w trakcie kontroli pracy zdalnej stwierdzi uchybienia, zobowiązuje pracownika do ich usunięcia we wskazanym terminie. Może również cofnąć zgodę na wykonywanie pracy zdalnej przez tego pracownika.