Poznajcie TOP10 aktualności z branży bhp, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska, które pojawiły się w grudniu 2019 roku. Zestawienie przygotował nasz Koalicjant – firma SEKA S.A.

1. Praca zimą – obowiązki pracodawcy
Okres zimowy dla służb bhp rozpoczyna się już 1 listopada i trwa do 31 marca. Zgodnie z przepisami bhp na pracodawcy ciążą dodatkowe obowiązki związane z koniecznością zapewnienia odpowiednich do temperatury warunków pracy.


2. Małe firmy mają problem z przestrzeganiem zasad BHP
Co szósta z pierwszej kontroli PIP zakończyła się zastosowaniem mandatu karnego. Podobnie jak w latach ubiegłych, w prawie każdym zakładzie kontrolowanym po raz pierwszy ujawniano średnio 12 różnego rodzaju nieprawidłowości. Wynik ten daje poważny obraz skali problemów z przestrzeganiem przepisów prawa pracy.


3. Polacy wytwarzają więcej odpadów
W 2018 r. Polacy wytworzyli więcej odpadów, niż rok wcześniej. W 2018 r. wytworzono 12 485 tys. ton odpadów komunalnych i odnotowano wzrost wytworzenia o 4,3% w stosunku do roku ubiegłego. Oznacza to zwiększenie ilości wytworzonych odpadów komunalnych na jednego mieszkańca.


4. Fajerwerki – zasady bezpieczeństwa
Sprzedaż, przechowywanie i użytkowanie wyrobów pirotechnicznych jest uregulowane prawnie. Obecnie prawo w Polsce zezwala na używanie wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych wyłącznie z 31 grudnia na 1 stycznia. W inne dni jest to zakazane, chyba że zgodę na używanie materiałów pirotechnicznych wydały właściwe władze.


5. Bezpiecznie na stoku
Podczas szusowania na stoku należy bezwzględnie przestrzegać ustalonych reguł bezpieczeństwa. Międzynarodowa Federacja Narciarska już w 2002 r. opublikowała tzw. Kodeks reguł, który zawiera 10 zasad. Należy go uważać za idealny wzór postępowania dla odpowiedzialnego i ostrożnego miłośnika sportów zimowych.


6. Bezpieczeństwo pożarowe w ramach szkoleń bhp
Zasady bezpieczeństwa pożarowego powinien poznać każdy pracownik. Zgodnie z przepisami to pracodawca jest obowiązany zapoznać pracowników z zasadami ppoż. oraz sposobami postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia. Problematyka ta omawiana jest, z reguły, podczas szkoleń bhp.


7. W 2020 roku PIP zamierza przeprowadzić 72 tys. kontroli
Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek przedstawił program działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2020 r. Poza długofalowymi kampaniami, prowadzone będą też działania kontrolne w obszarach, gdzie występuje najwięcej zagrożeń. Taką branżą jest budownictwo.


8. Wirtualna rzeczywistość w BHP
Wirtualna rzeczywistość zapewnia zapamiętywalność na średnim poziomie 75%. W branży BHP skuteczność nauczania jest kluczowa, ponieważ przekazywane informacje w przyszłości mogą zadecydować o czyimś zdrowiu lub życiu. Wirtualna rzeczywistość jest odpowiednim do tego narzędziem.


9. Projekt rozporządzenia ws. BDO może uratować małe firmy
1,5 mln przedsiębiorców z sektora MŚP może zostać zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania odpadów. 14 grudnia br. Michał Kurtyka, Minister Klimatu, skierował do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.


10. Najbardziej stresujące zawody
Istnieją zawody, w których stres jest nieodłącznym elementem podejmowania prawie wszystkich czynności. Najbardziej stresującymi zawodami są:
•żołnierz, policjant i strażak;
•lekarz, pielęgniarka, położna, pilot i kontroler lotów;
•dziennikarz, aktor, muzyk czy tancerz.