Stanowisko pracy dla poszkodowanego w wypadku przy pracy

Należy również przypomnieć, że w przypadku, gdy pracownik, który uległ…


Pracodawca ma obowiązek zapobiegać powstawaniu chorób zawodowych

Pracodawca jest obowiązany zapobiegać powstawaniu chorób zawodowych u swoich…


Niedopuszczenie do pracy pracownika o niskiej wydajności psychofizycznej

Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez…


Dopuszczenie do pracy cudzoziemca a szkolenia BHP

„Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie…


Poznajcie najpopularniejsze aktualności bhp w grudniu 2019 roku

Zgodnie z przepisami to pracodawca jest obowiązany zapoznać pracowników z…


Poznajcie najpopularniejsze aktualności bhp w listopadzie 2018 roku

Pracodawca jest obowiązany zapewnić oświetlenie zgodne z polskimi normami.…


Poznajcie najpopularniejsze aktualności bhp w sierpniu 2018 roku

Czy pracodawca podlega szkoleniom bhp? Pracodawca jest obowiązany odbyć…


Praca przy komputerze będzie bezpieczniejsza? Nowe przepisy

Okulary korygujące lub szkła kontaktowe Dotychczas pracodawca był obowiązany…


Badania wstępne pracowników przeniesionych w ramach 231 k.p.

Szkolenie z zakresu BHP przed dopuszczeniem do pracy zgodnie z art. 2373 k.p. w…


Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie umów terminowych

Dodatkowo, dla skuteczności dokonanego wypowiedzenia pracodawca będzie…