Poznajcie TOP10 aktualności z branży bhp, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska, które pojawiły się w sierpniu 2018 roku. Zestawienie przygotował nasz Koalicjant – firma SEKA S.A.

1. Obowiązki pracodawcy w zakresie prac szczególnie niebezpiecznych
Do prac szczególnie niebezpiecznych zalicza się przede wszystkim roboty budowlane, wysokościowe, w zbiornikach, kanałach. Pracodawca jest zobowiązany ustalić oraz aktualizować wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących w jego zakładzie pracy, określić szczegółowe wymagania bhp przy wykonywaniu tych prac oraz zapewnić inne odpowiednie środki zabezpieczające.

2. Terminy przeglądów okresowych instalacji elektrycznych niskiego napięcia
Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej. Raz w roku sprawdzeniu podlega stan techniczny elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne. Co najmniej raz na 5 lat sprawdzać należy stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektu budowlanego.

3. Segregujesz – płacisz mniej
Trwają prace nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. MŚ proponuje „usztywnienie” wysokości opłat za odpady. Najważniejszą kwestią w nowelizacji ustawy jest zachęcenie mieszkańców do segregacji odpadów. W tym celu resort proponuje zmniejszyć czterokrotnie stawkę za odpady, które są już posegregowane.

4. Czy pracodawca podlega szkoleniom bhp?
Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Zgodnie z rozporządzeniem, szkolenie dla osób będących pracodawcami powinno być przeprowadzone przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

5. Młodociany od 15 roku życia
Od 1 września 2018 r. wszedł w życie zapis w Kodeksie pracy dotyczący zatrudnienia młodocianych. Zmiana dotyczy dolnej granicy wieku, która została obniżona z 16 lat na 15 lat. Zgodnie z definicją – młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat (od września 15 lat), a nie przekroczyła 18.

6. Będą opłaty za butelki plastikowe
MŚ pracuje nad nowelizacją ustawy o odpadach, dotyczącej wprowadzenia opłat za opakowania z tworzyw sztucznych. Wprowadzenie nowych opłat ma pomóc uzyskać w 2025 roku poziomy recyklingu określone przez Unię Europejską. Prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań ma jednak wątpliwości, że jest to najlepszy pomysł.

7. Czy pracownik zatrudniony na umowę zlecenie musi mieć badania lekarskie?
Są pewne sytuacje, gdy orzeczenie lekarskie jest niezbędne również dla zleceniobiorców. Określony rodzaj pracy wymaga, aby do wykonywania tych zadań były dopuszczane wyłącznie osoby mające odpowiedni stan zdrowia, wówczas pracodawca może wymagać od zleceniobiorcy orzeczenia lekarskiego.

8. E-learning – uczysz się kiedy chcesz, gdzie chcesz i jak chcesz
Nauka jest kluczem do odniesienia sukcesu. W wyborze konkretnego szkolenia nie bez znaczenia jest też jego forma. Jak wynika z obserwacji – e-learning jest obecnie jednym z najczęściej wybieranych sposobów nauczania wśród małych i średnich firm, a także w korporacjach.

9. Zespół cieśni nadgarstka – chorobą zawodową?
Nie każda choroba przewlekła, powodująca absencję pracowniczą, zostanie uznana za chorobę zawodową. Zespół cieśni nadgarstka, to zaburzenie funkcji nerwu pośrodkowego w następstwie przewlekłego ucisku. Głównym kryterium, kwalifikującym daną dolegliwość, jest jej wymienienie w wykazie chorób zawodowych.

10. MEN zmienia rozporządzenie ws. BHP w szkole
Szkoły będą miały czas do 1 marca 2019 roku na przygotowanie się do nadchodzących zmian. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.