MEN zaprezentowało projekt rozporządzenia o BHP w szkole. Co zmienia?

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji projekt…


Bhp w komunikacji miejskiej - nowe rozporządzenie

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 16…


Praca przy komputerze będzie bezpieczniejsza? Nowe przepisy

Praca zdalna a nowe wymagania Zmiana rozporządzenia w sprawie BHP na…


Asystentbhp.pl: Nowe wymagania w eksploatacji urządzeń energetycznych

Pracę nad projektem nowego rozporządzenia w sprawie bhp przy urządzeniach…


Infor.pl: BHP na budowie

BHP na budowie regulują przepisy rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i…


Poznajcie najpopularniejsze aktualności bhp w sierpniu 2018 roku

MEN zmienia rozporządzenie ws. BHP w szkole Szkoły będą miały czas do 1 marca…


Kwalifikacje zawodowe filarem bezpieczeństwa

Uczestnicy dowiedzą się jak w praktyce powinno wyglądać stosowanie przepisów…


Poznajcie najpopularniejsze aktualności bhp w listopadzie 2018 roku

w sprawie bhp przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących....taki…