Niewłaściwa eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych oraz brak odpowiednich kwalifikacji do ich obsługi prowadzi często do zagrożeń skutkujących wypadkami przy pracy. Temu zagadnieniu przyjrzą się bliżej eksperci Państwowej Inspekcji Pracy oraz Urzędu Dozoru Technicznego podczas konferencji towarzyszącej Salonowi Bezpieczeństwom Pracy w Przemyśle.

Z doświadczeń Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że szczególnie ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa przy pracach związanych z transportem wewnętrznym. Warunkiem odpowiedniej eksploatacji wózków jezdniowych, podestów ruchomych, suwnic oraz żurawi jest właściwe przygotowanie osób obsługujących te urządzenia. Zarówno Państwowa Inspekcja Pracy jak i Urząd Dozoru Technicznego są organami uprawnionymi do kontroli realizacji obowiązków określonych w tym zakresie przepisami prawa. Organizowana w ramach tegorocznych Targów ITM konferencja będzie okazją do przedstawienia aktualnych przepisów w tym zakresie, skutków ich nieprzestrzegania oraz wymiany doświadczeń i poglądów przez pracodawców, przedsiębiorców, organizatorów produkcji, przedstawicieli służb BHP i wszystkich innych osób zainteresowanych omawianą problematyką. Państwowa Inspekcja Pracy jak i Urząd Dozoru Technicznego objęły tegoroczną edycję Salonu Bezpieczeństwom Pracy w Przemyśle patronatem honorowym.

„Kwalifikacje zawodowe filarem bezpieczeństwa. Dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne do obsługi maszyn i urządzeń w świetle ostatnich zmian przepisów” – to temat przewodni konferencji, która odbędzie się pierwszego dnia targów, 4 czerwca o godz. 10.00.

Spotkanie otworzy temat pt.: Bezpieczeństwo przy pracach transportowych z wykorzystaniem podestów ruchomych, suwnic oraz żurawi. Omówione zostaną kwalifikacje operatorów oraz właściwa organizacja stanowiska. W kolejnej części konferencji eksperci przyjrzą się wymaganiom bezpieczeństwa przy pracach związanych z eksploatacją wózków jezdniowych. Pod lupę zostaną wzięte zaświadczenia kwalifikacyjne osób obsługujących te urządzenia oraz obowiązki i odpowiedzialność pracodawców i operatorów. Prelegenci omówią także dodatkowe kwalifikacje przy obsłudze innych maszyn i urządzeń w przemyśle. Uczestnicy dowiedzą się jak w praktyce powinno wyglądać stosowanie przepisów rozporządzenia w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Spotkanie zakończy kontrowersyjny, lecz bardzo istotny temat, w którym eksperci przybliżą jak bardzo brak kwalifikacji i niewłaściwa organizacja pracy przyczyniają się do wypadków.

Salon Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle będzie towarzyszył targom ITM od 4 do 7 czerwca 2019 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W tym samym czasie zwiedzić będzie można także ekspozycję targów Modernlog, 3D Solutions i Subcontracting.

Ubiegłoroczna edycja ITM Polska 2018 była rekordowa – na 25 000 m2 powierzchni wystawienniczej w 10 pawilonach swoją ofertę zaprezentowało 1000 wystawców z 28 państw. Pawilony ekspozycyjne przez cztery dni odwiedziło łącznie 17 090 zwiedzających z branży przemysłowej.

UWAGA: Na konferencję „Kwalifikacje zawodowe filarem bezpieczeństwa. Dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne do obsługi maszyn i urządzeń w świetle ostatnich zmian przepisów” wymagana jest rejestracja na: inspekcja@poznan.pip.gov.pl

 

4 czerwca 2019 r. godzina 1000 – 1215

SALA NIEBIESKA  – HOL WSCHODNI

Międzynarodowe Targi Poznańskie

 

Szczegółowy i aktualny program wydarzeń na: https://bhp.mtp.pl/pl/program/