W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 16 grudnia 2021 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej, które wejdzie w życie 20 kwietnia 2022 r. Jego głównym celem jest poprawa warunków pracy pracowników komunikacji miejskiej pod względem sanitarno-socjalnym.

Dokument reguluje kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej w zakresie eksploatacji liniowej, zgodnie z tym nie dotyczy pojazdów i urządzeń metra. Poza bezpośrednim bezpieczeństwem pracowników skupia się przede wszystkim wokół zagadnień związanych z m.in. obsługą i naprawą tramwajów, trolejbusów i autobusów; budową i konserwacją, naprawą sieci trakcyjnej, torów tramwajowych i innych urządzeń.

Obowiązki pracodawców

Zgodnie z treścią rozporządzenia, jeśli w ocenie pracodawcy dana czynność jest niebezpieczna, wiąże się z ryzykiem, powinna być ona wykonywana przez dwie osoby, gdzie jedna pełni rolę asekuracyjną. Pracownik wykonujący prace prowadzone na torach lub przy sieci trakcyjnej, w zajezdniach lub w pasie drogowym, powinien być ubrany w odzież zgodną z normą przenoszącą normę europejską dla odzieży ostrzegawczej o intensywnej widzialności. Rolą pracodawcy jest zabezpieczenie również pojazdów używanych przy pracach remontowych sieci trakcyjnej lub torowisk oraz samego miejsca pracy. Pracodawca zapewnia nadzór nad stanem technicznym oraz procesem obsługi i naprawy maszyn, urządzeń i pojazdów, a także utrzymania ich w stanie technicznym zgodnym z dotyczącymi ich przepisami przez cały okres eksploatacji.

Higiena pracy

W czasie pandemii pracownicy szczególnie potrzebują odpowiedniego zaopiekowania, rozporządzenie przewiduje zupełnie nowe zapisy tj. wprowadzenie toalet zlokalizowanych w odległości nie większej niż 250 metrów od miejsca postoju pojazdu, co więcej pomieszczenie powinno m.in. zostać wyposażone w środki higieny osobistej. Dodatkowo uregulowano kwestię pomieszczeń socjalnych do użytku kierowców i motorniczych na liniach komunikacyjnych, oddalonych podobnie jak toalety o 250 metrów, powinny one zapewniać możliwość skorzystania z urządzeń do zagotowania wody czy też podgrzania posiłku. Uregulowane mają zostać też warunki w kabinie pojazdu dotyczące temperatury oraz wyposażenia w elementy oddzielające kabinę kierowcy lub motorniczego od części pasażerskiej pojazdu, tak aby osoby nieupoważnione nie mogły otworzyć drzwi kabiny.

Zapis uwzględnił także główne zasady przechodzenia pieszych, pracę na wysokościach – w tym prace na dachu i przy górnych częściach nadwozia pojazdów – które powinny być wykonywane z odpowiednio zabezpieczonych rusztowań, balkonów, pomostów itd. Jeżeli pojazd stoi na stanowisku naprawczym, otoczonym z obu stron przez pomosty, to pracownik może wykonywać pracę bezpośrednio na dachu pojazdu bez dodatkowego zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości. Uwzględniono także samą pracę przy pojazdach, sieci trakcyjnej i torach tramwajowych.

Zmiany na lepsze

Powyższe działania zdecydowanie ułatwią pracę kierowców i motorniczych, a ich poczucie bezpieczeństwa powinno ulec znacznej poprawie. Szczególnie, że aktualny zapis jest z 2002 roku, co chociażby ze względu na panującą pandemię wymagało uaktualnienia. Na wdrożenie tych rozwiązań operatorzy mają 36 miesięcy.