Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia dotyczącego BHP. Najważniejsze zmiany to obowiązek zapewnienia uczniom miejsca do przechowywania podręczników, wprowadzenie minimalnego czasu trwania przerw (nie krótsze niż 10 minut), wymóg odbywania zajęć wymagających intensywnego wysiłku umysłowego nie później niż na 6 godzinie lekcyjnej.

Rozporządzenie reguluje także kwestie dostępu uczniów do wody pitnej, odwoływania zajęć z powodów atmosferycznych, doprecyzowano katalog zachowań zabronionych podczas zajęć i wycieczek.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2018 roku. Jednak szkoły będą miały czas na dostosowanie się do nich do 1 marca 2019.

Źródło: Portal Samorządowy