Poznajcie TOP10 aktualności z branży bhp, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska, które pojawiły się w listopadzie 2018 roku. Zestawienie przygotował nasz Koalicjant – firma SEKA S.A.

1.Zimowe BHP kierowcy

W myśl naszej misji – bezpieczeństwo przede wszystkim – przygotowaliśmy krótkie zasady zimowego BHP dla kierowców: wymień opony, zmień płyny, zadbaj o widoczność, pamiętaj o dywanikach, sprawdź akumulator i pamiętaj o przewodach, przygotuj przydatne akcesoria do odśnieżania auta, otrzep buty, zdejmij kurtkę, dbaj o bezpieczeństwo na drodze.

2.Zmiany w Kodeksie pracy

W styczniu 2019 roku wejdą w życie znowelizowane przepisy Kodeksu pracy. Jednym z nich będzie m.in. sposób wypłaty wynagrodzeń. Podstawową formą stanie się przelew na konto pracownika, a nie jak było dotychczas – przekazanie pieniędzy bezpośrednio do rąk własnych.

3.Opłata emisyjna już od stycznia 2019 r.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zacznie obowiązywać opłata emisyjna za paliwa silnikowe. Paliwami podlegającymi opłacie emisyjnej są:

  • benzyny silnikowe o kodach CN 2710 1145, CN 2710 1149;
  • oleje napędowe o kodzie CN 2710 1941.

4.BHP: praca z monitorem ekranowym

Pracodawca, aranżując stanowisko pracy z komputerem, powinien wziąć pod uwagę nie tylko przepisy bhp, ale również skupić się na ergonomii. Stanowisko powinno być tak zaprojektowane, by jego wyposażenie i sposób rozmieszczenia poszczególnych elementów nie powodowały nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego pracownika i jego wzroku, ani nie były źródłem zagrożeń.

5.Oświetlenie na stanowisku pracy – informacje ogólne

Oświetlenie jest fizycznym czynnikiem środowiska pracy, występującym na każdym stanowisku pracy i zaliczanym do czynników uciążliwych. Niewłaściwe oświetlenie prowadzi do nadmiernego zmęczenia oczu, spadku wydajności pracy oraz może powodować pogłębienie wad wzroku. Pracodawca jest obowiązany zapewnić oświetlenie zgodne z polskimi normami.

6.Zasady postępowania podczas wystąpienia pożaru

Każdy, kto zauważy pożar obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić odpowiednie służby. Wszystkie inne działania należy wykonać w taki sposób, aby nie doszło do powstania paniki, która może być przyczyną niepotrzebnych i tragicznych w skutkach wypadków w trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

7.Bezpieczna praca przy obsłudze żurawi

W listopadzie br. zostało podpisane rozporządzenie w sprawie bhp przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących. Większość przepisów zacznie obowiązywać trzy miesiące od dnia ogłoszenia dokumentu, czyli pod koniec lutego 2019 r. Nowe przepisy mają zapewnić operatorom żurawi bezpieczne warunki pracy.

8.Smog a obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

Najbardziej narażonymi na smog są pracownicy, świadczący pracę na wolnej przestrzeni. Najskuteczniejszym i najbardziej rozsądnym działaniem, w celu zminimalizowania oddziaływania smogu, będzie zaopatrzenie pracowników w półmaski ochronne, które ograniczą przedostawanie się pyłów do dróg oddechowych.

9.Chodnik, który pochłania smog

W Warszawie w pobliżu Ronda Daszyńskiego powstał pierwszy odcinek chodnika ze specjalnych płyt, które pochłaniają smog. Pierwsze płyty zostały zamontowane na odcinku o powierzchni 350 m kw. Badania i obserwacje przeprowadzone w tym miejscu są optymistyczne, wskazują, że stężenie szkodliwych substancji obniżyło się o niemal 30%.

10.Bhp w magazynach wysokiego składowania

Praca w magazynach wysokiego składowania wiąże się z ryzykiem wystąpienia niebezpiecznych sytuacji oraz poważnych wypadków. Powierzchnia w tego typu magazynach powinna być wykonana z lekkich, ale trwałych materiałów, wyposażona w specjalistyczne rampy, fronty przeładunkowe i place manewrowe, a pracodawca powinien przestrzegać zasad bhp.