Na nowe wymagania dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe od lat czekali zarówno pracownicy służby BHP, jak i sami pracownicy. Wreszcie, w dniu 2 listopada 2023 r, przedstawiono wiele zmian – w dzienniku Ustaw ukazało się Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Daje ono szansę na poprawę warunków pracy przy komputerze.

W dzisiejszych czasach wiele stanowisk pracy wymaga częstego bądź stałego używania komputera. Rosnącą popularnością cieszy się również praca zdalna.  Podczas pracy przy monitorze należy szczególnie zadbać o zdrowie pracownika – w tym wzrok czy postawę, a odpowiedzią na te wyzwania są nowe przepisy.

Stanowisko pracy według nowych przepisów

Zgodnie z nowymi przepisami, jako stanowisko pracy, należy rozumieć przestrzeń pracy wraz z:

  1. a) wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika,
  2. b) krzesłem i stołem,
  3. c) opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty, podnóżkiem.

Warto wskazać, że uprzednio w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe mysz stanowiła wyposażenie dodatkowe, a krzesło i stół wyposażenie pomocnicze.

Okulary korygujące lub szkła kontaktowe

Dotychczas pracodawca był obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykazały potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Według nowych przepisów wymaganie to dotyczy nie tylko okularów korygujących wzrok, ale i szkieł kontaktowych. Przepisy nie określają kwoty zwrotu i zależy to od regulaminu obowiązującego w miejscu pracy.

Praca przy laptopie – wyposażenie stanowiska

Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli pracownik przez co najmniej połowę dobowego wymiaru pracy korzysta z laptopa, jego stanowisko pracy powinno być wyposażone w stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu, tak aby górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika, a także w dodatkową klawiaturę i mysz.

Praca zdalna a nowe wymagania

Zmiana rozporządzenia w sprawie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe  dotyczy tak samo pracy zdalnej, jak i stacjonarnej. Zgodnie z nowymi przepisami, w obu przypadkach kluczowym kryterium jest to, czy stanowisko pracy wyposażone jest w monitory ekranowe.

Ile czasu na dostosowanie się do nowych wymagań?

Rozporządzenie wejdzie w życie 17 listopada 2023 r. Następnie pracodawcy będą mieli 6 miesięcy na dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określonych w tym rozporządzeniu.

– Niewątpliwie nowe rozporządzenie uwzględnia wiele zmian, na które czekali wszyscy. Równocześnie pojawiło się wiele pytań, na które w najbliższych miesiącach będą musieli sobie odpowiedzieć pracodawcy. Na przykład co zrobić, gdy pracownik pracujący zdalnie odmawia przyjęcia monitora lub podstawki, bo ma już swój sprzęt lub gdy oczekuje zwrotu kosztów zarówno za okulary, jak i szkła kontaktowe, bo w pracy korzysta z nich naprzemiennie – wskazuje Marta Tomaszewska, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy Specjalista ds. BHP w CWS Workwear.

Przedstawione rozporządzenie jest odpowiedzią m.in. na rosnącą rolę pracy zdalnej i ma na celu poprawę warunków pracy przy monitorach ekranowych – co w efekcie zwiększy poziom bezpieczeństwa i komfort pracy. Warto śledzić dalszy rozwój kwestii związanych z interpretacją i implementacją nowych przepisów.