Pracę nad projektem nowego rozporządzenia w sprawie bhp przy urządzeniach energetycznych trwały od 2018 r. W końcu doczekały się ogłoszenia i wejdą w życie 26 marca 2020 r.

Nowe rozporządzenie, które wejdzie w życie 26 marca 2020 r. zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. W rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne – urządzenia energetyczne to urządzenia, instalacje i sieci stosowane w technicznych procesach wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz  użytkowania paliw i energii.

Przepisy powyższego rozporządzenia określają wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy wspólne, odnoszące się do wszystkich trzech grup urządzeń energetycznych, cieplnych, gazowych i elektroenergetycznych oraz wymagania specyficzne odnoszące się do każdej z poszczególnych grup urządzeń energetycznych. Przepisy te nie mają zastosowania do prac wykonywanych w podziemnych zakładach górniczych (w zakresie uregulowanym przepisami prawa geologicznego i górniczego) oraz przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w obiektach jądrowych, o których mowa w przepisach prawa atomowego oraz przy urządzeniach energetycznych powszechnego użytku.

Więcej o najistotniejszych zmianach wprowadzonych w nowym rozporządzeniu przeczytasz na stronie asystentbhp.pl.