Asystentbhp.pl: Nowe wymagania w eksploatacji urządzeń energetycznych

Pracę nad projektem nowego rozporządzenia w sprawie bhp przy urządzeniach…