Brak szkoleń BHP - przyczyna wypadków

Pracodawcy zaniedbują przeprowadzanie szkoleń bhp, mimo że należy to do ich…


Czy szkolenia on-line to przyszłość szkoleń bhp?

Szkolenie bhp z domu Nowe stanowisko GIP odnosi się zarówno do wstępnych, jak i…


Darmowe szkolenia okresowe BHP

SEKA S.A. wykonuje darmowe, obowiązkowe szkolenia bhp, finansowane w całości…


Dzień wolny w zamian za udział w okresowym szkoleniu bhp

W sytuacji, gdy pracodawca nie może zorganizować szkolenia bhp w „normalnych”…


Dlaczego doskonalenie z zakresu BHP nie jest tak samo postrzegane jak inne szkolenia?

Szkolenia BHP nie mają takich dodatkowych czynników motywujących....Nie trzeba…


Szkolenia BHP dla obcokrajowców

Przeprowadzenie szkolenia BHP w języku Ukraińskim znacznie zwiększa…


Bezpieczeństwo w pracy a wellbeing – co ma wpływ?

Na szkoleniach BHP nie mówi się o zdrowiu psychicznym Przed przystąpieniem do…


szkolenia BHP

Zaległe okresowe szkolenia BHP i badania – co trzeba wiedzieć?

Obowiązkiem będzie też przeprowadzenie zaległych okresowych szkoleń…


Nad terminowością badań lekarskich czuwa pracodawca

Pracodawca, jako odpowiedzialny za system zarządzania bhp w zakładzie pracy,…


Wyniki badania opinii „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2014”

Z deklaracji respondentów wynika jednak, iż to właśnie większe zakłady bardziej…