Pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo pracownika, w tym właściwe przygotowanie go do pracy i przeszkolenie. Oprócz tego, zdaniem aż 95 proc. pracowników, zatrudniający powinien dbać również o ich dobrostan psychiczny. Jak wynika z badania Koalicji na poprawę wellbeingu pracownika wpływa m.in. odpowiednia odzież ochronna.

Odzież ochronna poprawia wellbeing pracowników

Zgodnie z badaniem Koalicji Bezpieczni w Pracy –„Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2023. Dobrostan pracownika, czyli wellbeing w pracy” ponad 70 proc. pracowników w Polsce pracuje wyłącznie stacjonarnie, a połowa z nich podczas pracy używa odzieży ochronnej.

51 proc. pracowników, którzy w miejscu pracy noszą odzież ochronną/roboczą albo przez cały czas albo w niektórych przypadkach, oceniają jej wpływ na swój wellbeing jako znaczący. Co więcej, osoby zaopatrzone w odzież ochronną i używający jej w pracy odczuwają większy dobrostan psychiczny, niż osoby jej nie noszące (51% vs. 19%). Blisko 7 na 10 pracowników, uważa, że jest ona wygodna (69 proc.) oraz zapewnia poczucie bezpieczeństwa (68 proc.). W mniejszej liczbie przypadków odzież ochronna/robocza była konsultowana z pracownikiem (45 proc.)

Odzież ochronna zabezpiecza w trudnych warunkach i ma wpływ na dobrostan pracownika. Warto, aby w celu odpowiedniego wyboru i dopasowania do sylwetki pracownika, pracodawcy przed zakupem konsultowali się z jej przyszłymi użytkownikami – komentuje Ewa Gawrysiak, Ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy Regional Manager CEE w TenCate Protective Fabrics. – Jak wykazują wyniki, nie jest to niestety praktyką, a pozwoliłoby na jeszcze bezpieczniejszą i komfortową pracę. To także forma pokazania pracownikom, że ich opinie są cenione – dodaje.

Na szkoleniach BHP nie mówi się o zdrowiu psychicznym

Przed przystąpieniem do pracy zatrudnieni zostali odpowiednio przygotowani względem specyfiki pracy, jaką mieli wykonywać. Najpowszechniejszymi praktykami, jak zadeklarowali ankietowani, są: szkolenie z zakresu BHP (80 proc.), badania lekarskie (79 proc.) oraz otrzymanie materiałów i narzędzi niezbędnych do pracy (73 proc.). Przyszli pracownicy rzadko są kierowani na konsultację z psychologiem (11 proc.).

28 proc. respondentów zadeklarowało, że podczas szkolenia BHP poruszano zagadnienia związane z czynnikami i zagrożeniami psychospołecznymi, a najczęściej omawianymi kwestiami były: warunki pracy (54 proc.) oraz czynniki fizyczne takie jak np. hałas (49 proc.). Najrzadziej natomiast rozmawiano o depresji (18 proc.).

Temat zdrowia psychicznego nie odgrywa jeszcze należnej roli podczas szkoleń BHP być może dlatego, że nie wymaga tego legislacja, a pracodawcy koncentrują się w głównej mierze na zagadnieniach technicznych – wskazuje Marta Tomaszewska, Ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy Specjalista ds. BHP w CWS Workwear. – Włączenie wątku samopoczucia psychicznego, radzenia sobie ze stresem czy problemami w zespołach w miejscu pracy może przynieść pracodawcom nie tylko dodatkowe benefity w rozumieniu kadrowym, jak np. obniżenie wskaźnika rotacji pracowników, lecz także zapewnić profity wizerunkowe – dodaje.

Badanie na potrzeby raportu zostało przeprowadzone w dniach 16.06-03.07 2023 r. przez SW RESEARCH Agencję Badań Rynku i Opinii. Z reprezentantami pracodawców (N=204) przeprowadzono wywiady telefoniczne (CATI). Grupę pracowników (N=1072) stanowią osoby będące poza kadrą zarządzającą, zatrudnione w firmach dobranych na potrzeby badania w celu odzwierciedlenia struktury branż w polskiej gospodarce. Z pracownikami przeprowadzono wywiady online (CAWI).

ZOBACZ CAŁY RAPORT: https://bit.ly/BezpieczenstwoPracywPolsce2023