Zapraszamy do lektury wywiadu z Magdaleną Grońską, dyrektor ds. bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i zrównoważonego rozwoju w Lafarge w Polsce, naszym Koalicjantem. Wywiad ukazał się w najnowszym numerze Magazynu SEKA S.A.. Dowiecie się z niego o dobrych praktykach stosowanych w Lafarge, czym dla firmy i jej pracowników jest zrównoważony rozwój oraz o wyzwaniach BHP w dużej firmie produkcyjnej. Poniżej publikujemy część rozmowy. Miłej lektury.

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy w firmie produkcyjnej to duże wyzwanie. Jakie zasady panują w tym obszarze w Lafarge?

Bezpieczeństwo jest dla nas wartością nadrzędną.Chcemy, aby było ono wpisane w naszą naturę. Postępujemy bezpiecznie nie dlatego, że musimy, ale dlatego, że chcemy. Traktujemy bezpieczeństwo jako wartość nadrzędną.Priorytetem jest dla nas unikanie niebezpieczeństw w miejscu pracy, czyli zasada „zero wypadków”.Aby dodatkowo wzmocnić wagę tego zagadnienia w naszej organizacji, postawiliśmy na personalizację bezpieczeństwa.

Chcemy, aby każdy pracownik Lafarge w Polsce czuł się odpowiedzialny za bezpieczeństwo i dbał o bezpieczne wykonywanie zadań, ponieważ widzi w tym wartość, nie tylko ważną dla firmy, ale dla niego samego oraz współpracowników.

W Lafarge mamy 5 głównych zasad związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia: przed rozpoczęciem każdego zadania oceniamy i kontrolujemy ryzyko, wykonujemy tylko te czynności, do których jesteśmy upoważnieni, zawsze stosujemy zgodnie z przeznaczeniem środki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz środki ochrony indywidualnej, nie pracujemy pod wpływem alkoholu ani substancji odurzających, zgłaszamy wszystkie zagrożenia i wypadki. Na każdym etapie naszej działalności staramy się dbać o bezpieczeństwo swoje, naszych kolegów, klientów i podwykonawców. Prowadzimy bardzo intensywne działania w zakresie ochrony zdrowia w pracy, promujemy kulturę bezpieczeństwa i jako lider branży, chcemy wyznaczać standardy. Szukamy też najlepszych praktyk i dzielimy się wiedzą,m.in. poprzez członkostwo w stowarzyszeniach, jak np. Koalicja Bezpieczni w Pracy.