Analizy ekonomiczne wskazują, że wzrost gospodarczy Polski w 2018 roku może przekroczyć 4%. Jednym z jego filarów ma być budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturalne. Jednocześnie nadal utrzymuje się trend wzrostowy na rynku materiałów budowlanych, w tym betonu towarowego. Dynamiczny rozwój branży stawia nowe wyzwania przed producentami. Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce (SPBT) od wielu lat wspiera sektor, organizując m.in. Kampanię Znaku Jakości SPBT „Dobry Beton”. Znak przeszedł ewolucję i od kolejnej edycji będzie promował nie tylko jakość, ale także BHP i ochronę środowiska. Jedynym z prelegentów konferencji organizowanej przez SPBT był Przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy Andrzej Smółko. 

Perspektywy gospodarcze i rynkowe

Zgodnie z prognozami rynkowymi wzrost produkcji budowlano-montażowej w Polsce ma się utrzymać do 2020 roku. W 2018 roku ma on osiągnąć poziom 210 mld zł.  Jednym z jego filarów jest budownictwo mieszkaniowe – dobra koniunktura na rynku deweloperskim oraz wdrożenie rządowego programu „Mieszkanie +”. Ogromny wpływ na rozwój rynku ma także budownictwo infrastrukturalne. Obserwujemy obecnie stale rosnącą liczbę inwestycji, w związku z uruchomieniem kolejnych transz funduszy europejskich. Nie bez znaczenia są także inicjatywy rządowe – np. ogłoszony w ostatnim czasie przez premiera Mateusza Morawieckiego projekt budowy dróg lokalnych.

Ewolucja znaku SPBT „Dobry Beton”

15 lat Znaku SPBT „Dobry Beton” to promocja wysokiej jakości produkcji betonu, który gwarantuje bezpieczeństwo i trwałość wznoszonych obiektów. Znak „Dobry Beton” to ponad 370 uhonorowanych firm, blisko 230 partnerów i blisko 2 tys. uczestników wydarzenia. W obecnych uwarunkowaniach rynkowych i prawnych zachowanie najwyższej jakości betonu nie może być jednak jedynym kryterium. Konieczne jest też oparcie produkcji betonu towarowego na zasadach zrównoważonego rozwoju z zachowaniem bezpieczeństwa jako priorytetu we wszelkich działaniach – zarówno w produkcji, jak i w transporcie. Dlatego od kolejnej edycji znaku SPBT „Dobry Beton”, podczas audytów, przeprowadzanych przez niezależnych inspektorów, weryfikowane będą nie tylko obszary dotyczące jakości, ale także te z zakresu ochrony środowiska i BHP.

Ograniczenie wypadkowości jest jednym z kluczowych dla SPBT działań. Aby je zrealizować w listopadzie 2017 roku Stowarzyszenie zostało partnerem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – największej organizacji czuwającej nad poprawą standardów BHP w tym sektorze. Kluczowym elementem współpracy Porozumienia z SPBT jest kwestia wypracowania jednolitego standardu BHP dla dostaw betonu, który winien zminimalizować ryzyka i podnieść bezpieczeństwo zarówno w wytwórniach betonu, jak i na budowach.

Wszystkie działania podejmowane przez SPBT mają przyczyniać się do poprawy wizerunku branży, na skutek ograniczenia wypadkowości i dbałości o ochronę środowiska, a także wzrostu jej atrakcyjności jako bezpiecznego, lokalnego i stabilnego pracodawcy.