Przedstawiamy Wam najnowszą edycję raportu „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce”, którego celem jest kompleksowe zbadanie zakresu wpływu pandemii koronawirusa na bezpieczeństwo i organizację pracy polskich firm. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 1517 osób pracowników i 200 osób odpowiedzialnych za pracowników odpowiadających za bezpieczeństwo i organizację pracy (w tym działania związane z pandemią). Próby badawcze w obu częściach projektu zostały dobrane w taki sposób, aby reprezentować strukturę branż obecnych w polskiej gospodarce.

Pandemia koronawirusa miała wpływ na spowolnienie gospodarcze i kondycję finansową polskich firm. Jednak sięga ona dużo głębiej niźli kwestie finansowe – dotyka zmian w postrzeganiu bhp, organizacji pracy, optymalizacji kosztów działania, gotowości do zmian i reorganizacji w firmie. Stanowi wyzwanie nie tylko z punktu widzenia zdrowia fizycznego, ale również i psychicznego pracowników uważa Anna Jabłońska, dyrektor zarządzają CWS Polska, przewodnicząca Koalicji Bezpieczni w Pracy. –Istotnym elementem jest także wpływ pandemii na długofalową strategię biznesową polskich firm. Na niespotykaną dotychczas skalę wdrożyły one zmiany organizacyjne takie jak praca zdalna czy praca zmianowa. Pojawiły się obostrzenia sanitarne, których nigdy dotąd nie stosowano tak powszechnie. Zrodziło to szereg wątpliwości natury regulacyjnej, ponieważ – jak pokazał raport – polskie przedsiębiorstwa zmuszone były reagować szybciej niż ustawodawca – dodaje Anna Jabłońska.

WYBRANE ZAGADNIENIA BADAWCZE

  • Przygotowanie do pandemii
  • Dostosowanie zakładu pracy do nowych wymogów sanitarnych
  • Praca zdalna
  • Schorzenia podczas pandemii
  • Wdrożone działania a poczucie bezpieczeństwa
  • Wpływ pandemii na jakość standardów bhp
  • Prognozy na przyszłość
  • Komentarze ekspertów

 

Raport jest do pobrania tutaj: Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2020

Termin realizacji badania: lipiec/sierpień 2020

Lokalizacja: cała Polska

Próba: 1517 pracowników i 200 osób odpowiedzialnych za pracowników odpowiadających za bezpieczeństwo i organizację pracy (w tym działania związane z pandemią)