Pracownicy wykonujący swoją pracę na otwartej przestrzeni są narażeni na wychłodzenie, a gdy temperatura spadnie poniżej zera – na niebezpieczne odmrożenia. Przypominamy najważniejsze obowiązki pracodawcy w okresie zimowym oraz wobec pracowników pracujących na zewnątrz.

  • Przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni lub w nieogrzewanych miejscach pracodawca ma obowiązek zapewnić w pobliżu miejsca pracy pomieszczenie o temperaturze co najmniej 16 stopni. Ma ono umożliwiać schronienie się przed opadami atmosferycznymi, ogrzanie się,· zmianę odzieży oraz podgrzanie i przygotowanie ciepłego posiłku.
  • Jeżeli nie ma możliwości zorganizowania takiego pomieszczenia, pracodawca jest zobowiązany zapewnić w pobliżu miejsca pracy odpowiednie źródła ciepła, przy zachowaniu wymagań ochrony przeciwpożarowej, np. koksowniki.
  • Ponadto, jeśli wydatek energetyczny pracy w ciągu zmiany roboczej wynosi powyżej 1500 kcal dla mężczyzn i 1000 kcal dla kobiet, pracownik ma prawo otrzymać nieodpłatny posiłek.
  • Jeśli temperatura spadnie poniżej 10 stopni, pracownikom pracującym na zewnątrz w okresie zimowym, pracodawca ma obowiązek zapewnić ciepłe napoje.
  • Nie bez znaczenia jest również odzież ochronna i środki ochrony indywidualnej. Pracodawca w przypadku prac przy niskiej temperaturze musi zapewnić pracownikom odzież ochroną, nakrycia głowy oraz środki ochronny kończyn górnych i dolnych.