Marta Wojewnik o obowiązkach pracodawców w upały

Warto przy tym zaznaczyć, że ogólne przepisy BHP wymagają, by źródło czerpania…


Bezpieczeństwo w zakładach produkcyjnych

Przygotowuje wszystkie instrukcje BHP, opiniuje projekty przebudowy pod kątem…


Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – dobre praktyki dystrybutorów energii elektrycznej

Zakres tematyczny konkursu obejmuje wiedzę o branży energetycznej i Grupie…