Rozporządzenie określa szczegółowe regulacje prawne dotyczące zasad bezpieczeństwa stosowania środków (odzieży) ochrony indywidualnej.

Dodatkowe informacje

Powrót do listy norm