Norma określa wymagania ogólne dotyczące ubrań roboczych w zależności od ich przeznaczenia oraz definiuje podstawowe pojęcia związane z odzieżą roboczą.

Dodatkowe informacje

Powrót do listy norm