Norma Międzynarodowa, określająca ogólne wymagania dotyczące wykonania, ergonomii, nieszkodliwości, oznaczania wielkości, procesu starzenia, kompatybilności i znakowania odzieży ochronnej oraz informacji, które powinien dostarczać producent wraz z wyrobem. Jest przeznaczona tylko do stosowania w połączeniu z innymi normami określającymi wymagania dla konkretnego wykonania i nie może być stosowana jako samodzielny dokument bazowy.

Dodatkowe informacje (dokument tylko w wersji angielskiej)

Powrót do listy norm