Bardzo ważnym elementem stanowiącym o bezpieczeństwie pracownika jest użytkowanie środków ochrony indywidualnej zgodnie z ich instrukcją. Niestety często zdarza się, że pracodawca nie stosuje się do wytycznych wskazanych przez producenta środków ochrony indywidualnej, tym bardziej, że przepisy bhp nie nakładają na niego obowiązku tej treści.

Więcej na ten temat w artykule bhp.abc.com.pl.