Kwestie BHP w pakiecie „100 ułatwień dla przedsiębiorców”

Ministerstwo Rozwoju proponuje zmniejszenie o 30 proc. wynikających z przepisów…


Obowiązki pracodawcy podczas upałów

Upały nie zwalniają z obowiązku przestrzegania przepisów bhp, choć wysokie…


Pracodawca nie będzie odpowiadał za bhp pracowników zdalnych?

Wciąż bez odpowiedzi pozostaje chociażby pytanie o obowiązek szkolenia bhp…


Zobacz raport Koalicji o bezpieczeństwie pracy w sektorze MŚP z 2017 roku

. – Wybór takiej grupy badawczej podyktowany był faktem, że firmy te nie są…


- Jakie obowiązki ma pracownik?

Według kodeksu pracy każdy pracownik ma obowiązek: znać przepisy i zasady BHP,…


Czy roboty zabiorą nam pracę?

Roboty nie zastąpią jednak człowieka – maszyny zmienią wyłącznie sposób pracy…