W ostatnich latach rozwój rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję gwałtownie postępuje. Roboty są coraz częściej wykorzystywane przez zakłady pracy. Dane raportu A.T. Kearney pokazują, że już 34 proc. przedsiębiorstw funkcjonujących na Zachodzie i aż 54 proc. firm w Stanach Zjednoczonych korzysta z pomocy takich nowoczesnych rozwiązań. Zgodnie z Międzynarodową Federacją Robotyki, Polska przoduje w eksploatacji maszyn w przedsiębiorstwach. Liczba robotów na polskim rynku stale się zwiększa, co budzi obawy u niektórych pracowników, że w zautomatyzowanym świecie wkrótce zabraknie dla nich pracy. Czy mają ku temu powody?

Komentarz Ewy Gawrysiak, Sales and End Use Marketing Manager CEE TenCate Protective Fabrics, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy, ekspertki Koalicji Bezpieczni w Pracy

Dane GUS wyraźnie pokazują, że ponad 60 proc. wypadków przy pracy wynika z nieprzestrzegania przepisów BHP przez pracowników, którzy są nieświadomi niebezpieczeństw lub je lekceważą. Dzięki maszynom możemy usprawnić wykonywanie pracy, a przede wszystkim znacznie zwiększyć bezpieczeństwo pracujących. Myślę tu głównie o branżach, w których czynności mają powtarzalny schemat oraz wiążą się z używaniem siły i precyzji. Mamy teraz dostęp do nowoczesnych centrów dystrybucji posiadających zmechanizowane narzędzia służące do transportu, sortery oraz inne akcesoria logistyczne, które zwiększają produktywność. Roboty nie zastąpią jednak człowieka – maszyny zmienią wyłącznie sposób pracy pracownika, który nadal będzie w obowiązku przestrzegać zasad BHP. Za sprawą procesu robotyzacji pracownicy przejmą prace koncepcyjne – wymagające kreatywności i logicznego myślenia, których nie zastąpi robot.

Mając na uwadze korzyści jakie daje robotyzacja, mamy również świadomość niebezpieczeństw, które nie zostaną całkowicie zniwelowane dopóki człowiek ma bezpośredni kontakt z maszynami. Z tego powodu wprowadzane są do zakładów różnorakie zabezpieczenia. Są to na przykład wydzielone strefy i możliwość odcięcia dostawy prądu, a także czujniki wykrywające ruch, przy pomocy których możliwe jest monitorowanie martwych punktów i w następstwie niwelowanie wypadków z udziałem człowieka lub wózków widłowych. Zapewniane są także wszelkie nowoczesne akcesoria ochronne, jak hełmy, okulary, amortyzatory czy kombinezony. Nowe technologie mogą również być pomocne w edukowaniu pracowników na temat bezpiecznych warunków pracy, a dzięki temu pośrednio zmniejszyć ryzyko niebezpiecznych sytuacji przy obsłudze maszyn.