To już czwarta edycja raportu „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce”, którego celem jest zbadanie świadomości i postaw wobec bhp w polskich przedsiębiorstwach. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 300 małych i średnich przedsiębiorstw, które odpowiedzialne są za wytwarzanie ponad 50 proc. PKB w Polsce.

– Wybór takiej grupy badawczej podyktowany był faktem, że firmy te nie są objęte przez ustawodawcę obowiązkiem utworzenia służb bhp. Zgodnie z polskim prawem przedsiębiorcy zatrudniający do 100 pracowników mogą powierzyć wykonywanie zadań bhp pracownikowi, zatrudnionemu także do innych zadań, a w określonych przypadkach mogą nawet te obowiązki wykonywać samodzielnie. Jak pokazują wyniki naszego raportu, z takiej możliwości korzysta jedynie 8 proc.  firm. Zdecydowana większość, bo aż 70 proc. wspiera się w tym zakresie kompetencjami zewnętrznych podmiotów. W przypadku przedsiębiorstw zatrudniających do 49 pracowników odsetek ten wynosi nawet 76 procent – mówi Andrzej Smółko, Prezes CWS-boco, Przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy.

WYBRANE ZAGADNIENIA BADAWCZE

  • Charakterystyka pracowników fizycznych oraz umysłowo-fizycznych
  • Ryzyko i zagrożenia występujące w pracy
  • Postrzeganie procedur bezpieczeństwa
  • Doświadczenia związane z szkoleniami BHP
  • Stosunek do bezpieczeństwa w pracy
  • Inwestycje w BHP – korzyść ekonomiczna czy nieuzasadniony wydatek
  • Porównanie wybranych opinii pracowników fizycznych oraz umysłowo-fizycznych do opinii ogółu pracowników oraz pracodawców.

Raport jest do pobrania tutaj: Raport Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2017

Termin realizacji badania: 22 września – 3 października 2017

Lokalizacja: cała Polska

Próba: 300 pracodawców z sektora MŚP techniką CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo)