Dziewiąta edycja raportu „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce” pokazuje opinię pracodawców na temat osób 50+ oraz sytuację i doświadczenia pracowników w tym wieku na rynku pracy.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję Danae w lipcu i sierpniu 2022 r. Techniką wywiadów online CAWI zbadano opinię i doświadczenia 930 osób po 50. roku życia (679 pracujących i 251 niepracujących). Dodatkowo przeprowadzono 7 wywiadów telefonicznych TDI na pracodawcach zatrudniających osoby po 50. roku życia.

– Pracownicy 50+ w oczach pracodawców są postrzegani jako osoby odznaczające się szacunkiem do pracy i miejsca zatrudnienia. Jak pokazuje badanie, jest to grupa, która często rozpoczynała pracę po zakończeniu edukacji i osoby z tej grupy nadal pracują w tym samym miejscu. Aż 67 proc. respondentów 50+ nadal chce pozostać w tej samej firmie. Coraz więcej pracodawców postrzega zatrudnianie osób z tak długim stażem w jednej firmie wraz z młodszym pokoleniem jako szansę na efektywne zróżnicowanie zespołu i wzajemną wymianę wiedzy – mówi Marta Wojewnik, dyrektor zarządzająca CWS Workwear, przewodnicząca Koalicji Bezpieczni w Pracy. Co więcej, osoby, które po osiągnięciu wieku emerytalnego planują dalej pracować, w większości chcą kontynuować zatrudnienie w obecnym miejscu pracy na tym samym stanowisku.

– Decyzję o przejściu na emeryturę dokładnie w wieku emerytalnym podjęło 68,2 proc. osób, którym przyznano to świadczenie w 2021 r. , natomiast pozostałe emerytury przyznane w tym roku to świadczenia dla osób, które odłożyły w czasie moment przejścia na emeryturę – mówi Bartosz Gaca, wicedyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.Wyniki badania wskazują, że jednym z ograniczeń w kontynuowaniu zatrudnienia wśród osób 50+ jest ich stan zdrowia. Respondenci najczęściej skarżyli się na bóle kręgosłupa. Informacje te znajdują swoje odzwierciedlenie w danych statystycznych związanych z absencją chorobową.

WYBRANE ZAGADNIENIA BADAWCZE

  • Opinia pracodawców na temat pracowników w wieku 50+
  • Sytuacja i doświadczenia osób 50+ na rynku pracy
  • Stosunek do nowych technologii
  • Częstotliwość i jakość szkoleń bhp
  • Zagrożenia psychospołeczne
  • Zdrowie
  • Benefity pracownicze
  • Plany zawodowe

Pobierz raport: bit.ly/raportkoalicji2022

Termin realizacji badania: lipiec/sierpień 2022

Lokalizacja: cała Polska

Próba: 930 osób po 50. roku życia (679 pracujących i 251 niepracujących) badanych techniką wywiadów online CAWI. Dodatkowo przeprowadzono 7 wywiadów telefonicznych TDI na pracodawcach zatrudniających osoby po 50. roku życia.