Jak zarządzać stresem i ryzykiem psychospołecznym w miejscu pracy?

We wspomnianym badaniu ESENER 2, zarządzanie czynnikami ryzyka…


Wstrzymanie pracy w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa pracownika

Jeśli niewłaściwe warunki BHP stanowią bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub…


„Osoby 50+ na rynku pracy: możliwości i ograniczenia” - nowy raport Koalicji

][/vc_row] Opinia pracodawców na temat pracowników w wieku 50+ Sytuacja i…


ESENER – 2, czyli jak Polacy zarządzają bezpieczeństwem na tle UE

Co więcej, takie czynniki ryzyka są postrzegane jako trudniejsze do…


Pracuję, nie hejtuję

Program konferencji: Wprowadzenie – Grzegorz Szałas, Prezes OSPSBHP oddział w…


Poznajcie najpopularniejsze aktualności bhp w czerwcu 2020 roku

Celem ogłoszonego konkursu jest propagowanie i wspieranie wszelkich działań…