Jeśli niewłaściwe warunki BHP stanowią bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia pracownika, może on odstąpić od obowiązków. Zatrudniony przy pracy wymagającej dobrego stanu psychofizycznego może też od niej odejść, gdy jest w złej kondycji. W obu przypadkach nie musi pytać o zgodę przełożonego.

Więcej na ten temat w artykule rp.pl.