ZUS: nawet 500 tys. na projekt poprawiający warunki bhp

15 lipca ZUS rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie projektów, które…


Wstrzymanie pracy w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa pracownika

Jeśli niewłaściwe warunki BHP stanowią bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub…


Czy pracownik może odmówić wykonywanej pracy?

osobom Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy ze względu na…


Poznajcie najpopularniejsze aktualności bhp w lipcu 2019 roku

ZUS rozpoczął nabór wniosków na dofinansowanie poprawy warunków BHP Od 15 lipca…


Kodeks pracy: praca zdalna i nowe urlopy

Zatrudniający zweryfikują sposób postępowania z danymi osobowymi oraz warunki…