Poznajcie TOP10 aktualności z branży bhp, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska, które pojawiły się w lipcu 2019 roku. Zestawienie przygotował nasz Koalicjant – firma SEKA S.A.

1. Prace szczególnie niebezpieczne
Podczas organizacji prac szczególnie niebezpiecznych należy podjąć ponadprzeciętne środki ostrożności. Są to prace, podczas wykonywania których występuje zwiększone zagrożenie lub wykonywane są w utrudnionych warunkach. Ustalenie i aktualizowanie wykazu tych prac spoczywa na pracodawcy.

2. Bezpieczny spacer. Uważaj na barszcz Sosnowskiego
Barszcz Sosnowskiego to roślina parząca, a przebywanie w jej pobliżu stanowi dla człowieka duże zagrożenie. Do poparzenia może dojść nawet bez bezpośredniego kontaktu z rośliną, ponieważ wydzielane przez nią olejki eteryczne mogą unosić się w powietrzu nawet na odległość kilkunastu metrów.

3. Ekologia w biurze
Ekologia w biurze to obecnie nie tyle trend, co konieczność. Co możesz zrobić:
• ogranicz zużycie papieru i energii elektrycznej,
• wyeliminuj plastiki (kubeczki) i segreguj śmieci,
• wyposaż biuro w meble wykonane z naturalnych materiałów.

4. ZUS rozpoczął nabór wniosków na dofinansowanie poprawy warunków BHP
Od 15 lipca br. ZUS przyjmuje wnioski o dofinansowanie na poprawę warunków bhp w przedsiębiorstwie. Wsparcie mogą otrzymać projekty, które dotyczą zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

5. Choroby zawodowe – cieśń nadgarstka. Profilaktyka
Zespół cieśni nadgarstka powstaje wskutek wykonywania długotrwałych i powtarzalnych ruchów nadgarstka. Skuteczną profilaktykę w chorobie stanowi odpowiednio dopasowane stanowisko pracy oraz ćwiczenia zapobiegawcze, które są bardzo proste i można je wykonywać podczas przerwy w pracy.

6. Operat przeciwpożarowy
Jest to dokument, który zawiera warunki ochrony przeciwpożarowej m.in. obiektu lub innego miejsca magazynowania odpadów. Obowiązek opracowania operatu przeciwpożarowego wynika z Ustawy o odpadach. Dokument ten ma dokładnie sprecyzowaną zawartość i musi spełniać wszystkie wymogi formalne.

7. Jakie obowiązki ma pracodawca w zakresie szczepień ochronnych?
Pracodawca powinien zapewnić szczepienia ochronne pracownikom, narażonym na działanie szkodliwych czynników biologicznych. Pracodawca ma obowiązek:
• dokonania oceny ryzyka zawodowego w celu określenia prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą;
• stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zapobiegających chorobom.

8. Jak walczyć z mobbingiem?
Przeciwdziałanie mobbingowi to obowiązek pracodawcy. Dobry pracodawca sam powinien zadbać o wyeliminowanie mobberów. Nie może lekceważyć żadnych sygnałów – zwłaszcza, gdy ktoś składa skargę. W takich sytuacjach należy wykorzystać mediacje.

9. Będą uproszczenia w wydawaniu decyzji środowiskowych
Celem zmiany przepisów jest usprawnienie procedur i postępowań administracyjnych związanych z realizacją procesu inwestycyjnego. W lipcu br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

10. PIP apeluje do rolników o przestrzeganie zasad bhp podczas żniw
Państwowa Inspekcja Pracy wystosowała specjalny apel do rolników podczas żniw. Apeluje, by przestrzegać zasad bhp oraz zadbać o bezpieczeństwo dzieci przebywających w gospodarstwie. Przestrzega, że ceną pośpiechu, zmęczenia czy nieuwagi może być kalectwo, a nawet śmierć.