Poznajcie najpopularniejsze aktualności bhp w grudniu 2018 roku

Zmiany przepisów BHP w 2019 r. – podsumowanie W 2019 r. już od stycznia weszły…


Bhp i PPOŻ. w warsztatach samochodowych

Z uwagi na złożoność procesów, występuje wiele zagrożeń, które wymagają…


Czy pracownik może odmówić wykonywanej pracy?

Zgodnie z nim pracownik może odmówić dalszego wykonywania pracy, jeżeli:…


Państwowa Inspekcja Pracy chce zaostrzenia kar dla pracodawców

BHP....pracy grzywna do 30 tys. zł może grozić przedsiębiorcy, który m.in.…


Poznajcie najpopularniejsze aktualności bhp w sierpniu 2019 roku

Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów bhp Za nieprzestrzeganie…


Wyniki badania opinii „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2014”

Co piąty pracownik doświadczył rażących naruszeń przepisów BHP, dokonywanych…


Nie ma nic za darmo

Na tak zwane „umowy śmieciowe”, które nie obligują pracodawców w zakresie…


- Jakie obowiązki ma pracownik?

Według kodeksu pracy każdy pracownik ma obowiązek: znać przepisy i zasady BHP,…


O czym powinien pamiętać pracodawca podczas wysokich temperatur?

W przepisach BHP brakuje określenia optymalnej czy maksymalnej temperatury w…