Warsztaty samochodowe to placówki, w których występuje duża różnorodność procesów technologicznych takich jak prace spawalnicze, prace blacharskie, wulkanizacja i bieżnikowanie, diagnostyka samochodowa przy wykorzystaniu różnorodnego sprzętu technicznego.

Z uwagi na złożoność procesów, występuje wiele zagrożeń, które wymagają poprawnej identyfikacji, oceny oraz podjęcia działań mających na celu zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy, zgodnych z wymaganiami przepisów bhp i ppoż. Z tego też względu, w trosce o bezpieczne warunki pracy w tych warsztatach, przed służbą bhp, bądź osobami pełniącymi rolę tej służby, występuje szeroki obszar problematyki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż., któremu należy sprostać, aby skutecznie wspierać pracodawców. Zadanie to powinni realizować tylko specjaliści posiadający dużą wiedzę merytoryczną z tych obszarów i doświadczenie zawodowe w branży bhp i ppoż.

Źródło: SEKA