Zmiany w przepisach BHP i PPOŻ

ZMIANY W PRZEPISACH BHP Rada Ministrów rozszerzyła wykaz prac szczególnie…


Bhp i PPOŻ. w warsztatach samochodowych

Z uwagi na złożoność procesów, występuje wiele zagrożeń, które wymagają…