Państwowa Inspekcja Pracy chce zaostrzyć kary za łamanie praw pracowniczych. Obecnie za łamanie praw pracowników sądy zasądzają grzywny wynoszące średnio 2,5 tys. zł. Są pracodawcy, których nie odstrasza maksymalna grzywna, jaką za łamanie praw pracowników może nałożyć inspektor PIP, dlatego kary dla recydywistów powinny zostać podwyższone.

Choć sąd może wymierzyć pracodawcy grzywnę sięgającą 30 tys. zł, w praktyce kary są jednak znacznie niższe. Zgodnie z Kodeksem pracy grzywna do 30 tys. zł może grozić przedsiębiorcy, który m.in. zawiera z pracownikami umowy cywilnoprawne zamiast o pracę, na co wskazują warunki zatrudnienia, rozwiązuje stosunek pracy bez wypowiedzenia, narusza przepisy o czasie pracy czy narusza przepisy BHP.

PIP proponuje, by grzywny w odpowiednich wysokościach zostały przypisane konkretnym wykroczeniom. Chodzi o to, by najsurowiej karać te przypadki, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia, na przykład z powodu upadku z wysokości.

Źródło: Portal Money.pl