Ochrona pracownika, a odzież ostrzegawcza

Jak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy, najczęstsze powody wypadków…


Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – dobre praktyki dystrybutorów energii elektrycznej

Zakres tematyczny konkursu obejmuje wiedzę o branży energetycznej i Grupie…


Bezpieczeństwo jest najważniejsze – deklarują pracodawcy

Przepisy BHP – ważne i łatwe do spełnienia, szkolenia – pożyteczne, inwestycje…


Marta Wojewnik o obowiązkach pracodawców w upały

Warto przy tym zaznaczyć, że ogólne przepisy BHP wymagają, by źródło czerpania…


BHP to przede wszystkim odpowiedzialność za zdrowie i życie pracowników

Polska placówka stoi na wysokim poziomie względem przestrzegania przepisów BHP…


Zasady BHP

Pojęcie to wyjaśnia natomiast nauka Prawa pracy i BHP: „Zasady BHP to niepisane…


Czy roboty zabiorą nam pracę?

Gawrysiak, Sales and End Use Marketing Manager CEE TenCate Protective Fabrics,…


Kodeks pracy: praca zdalna i nowe urlopy

Praca zdalna, tak jak i stacjonarna, będzie podlegała ocenie ryzyka zawodowego…


Poznajcie najpopularniejsze aktualności bhp we wrześniu 2020 roku

Nowe przepisy bhp przy urządzeniach energetycznych Nowe przepisy w sprawie bhp…


Poznajcie najpopularniejsze aktualności bhp w sierpniu 2020 roku

Zwiększenie kar za  nieodpowiednie postępowanie z odpadami do 5 000 zł ma…