Rozmowa z Beatą Stępień, Human Resources Manager AUNDE Poland Sp. z o.o.

Firma AUNDE to przedsiębiorstwo produkcyjne o włoskich korzeniach, działające na skalę międzynarodową w branży włókienniczej. Na czym polega działalność firmy w Polsce, jakie produkty powstają w Państwa fabryce?

Nasz polski oddział to trzy działy produkcyjne – mamy produkcję tkanin, wycinanie i wytłaczanie wysokoczęstotliwościowe kształtek z tkanin oraz szwalnię. Tak szeroki zakres działalności sprawia, że AUNDE w Polsce to pierwsza firma na świecie, która kupuje przędzę i sprzedaje gotowe poszycia dla nowych samochodów. Dzięki temu mamy wielu klientów, którymi chętnie się chwalimy – wśród nich wymienić można, chociażby marki takie jak Fiat, Volkswagen, General Motors czy Mercedes.

„Bezpieczeństwo i higiena pracy – co dla Państwa oznacza w praktyce biznesowej?

BHP to przede wszystkim odpowiedzialność za zdrowie i życie pracowników, którzy są największą wartością firmy. Bez nich nie osiągnęlibyśmy takiego poziomu, na jakim jesteśmy. A więc bezpieczeństwo i higiena pracy to przede wszystkim nasza troska o to, by na terenie zakładu nie było wypadków; to jednak także starania bardziej długoterminowe – o to, by pracownicy nie popadali w tzw. choroby zawodowe. Dzięki temu praca jest dla nich wciąż interesująca – na tyle, by warto było wkładać codzienny wysiłek w swoje obowiązki. Potwierdzeniem naszych starań w zakresie BHP jest zaproszenie do udziału w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, jakie otrzymaliśmy od wspomnianej instytucji. To niezwykle prestiżowe wydarzenie – w konkursie mogą uczestniczyć jedynie pracodawcy, którzy uzyskali pozytywną ocenę stanu bezpieczeństwa i warunków pracy. Nagrodą jest statuetka MECUM TUTISSIMUS IBIS, a nagrodzeni dołączani są do Złotej Listy Pracodawców.

AUNDE to część międzynarodowego koncernu – czy zauważają Państwo różnice w podejściu do BHP przedstawicielstw firmy w innych krajach? Jakie dobre praktyki można byłoby przenieść i wdrożyć w polskim oddziale?

Polska placówka stoi na wysokim poziomie względem przestrzegania przepisów BHP – implementujemy także procedury z zagranicy w zakresie funkcjonowania OHSAS 18001. Staramy się, by nasza wiedza była zawsze aktualna, by nie odbiegać od międzynarodowych standardów – sądzę, że to właśnie dzięki temu oddziały z innych krajów mogą uczyć się od nas, a nie odwrotnie.

Rozmawiał Maciej Mazerant. Cała rozmowa dostępna jest tutaj.