Powierzenie zadań służby BHP pracownikom i zewnętrznym specjalistom

Po osiągnięciu poziomu zatrudnienia 100 pracowników, koniecznym jest utworzenie…


Dopuszczenie do pracy cudzoziemca a szkolenia BHP

Zgodnie z tym przepisem niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy pracownika…


BHP to przede wszystkim odpowiedzialność za zdrowie i życie pracowników

„Bezpieczeństwo i higiena pracy – co dla Państwa oznacza w praktyce biznesowej?…


Skład komisji BHP

Przedmiotowe oznacza, że pracownicy Służby BHP są bezwzględnie zobowiązani do…


Odpowiednia odzież = bezpieczna praca

Dobrą praktyką w zakładach pracy jest sporządzanie wykazów środków ochrony,…