Edukacja BHP zarówno klientów, jak i osób niezwiązanych umową, ratuje życie. Obszar zagadnień edukacji bhp stale się poszerza i podobnie jak w innych rozwiniętych krajach, jest częścią szerszego pojęcia zarządzania bezpieczeństwem. W klasycznym ujęciu w ramach bhp możemy mówić o: szkoleniach wstępnych i okresowych, audycie, nadzorze, kontroli, środkach ochrony indywidualnej, prewencji przeciwpożarowej PPOŻ., ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków, doradztwie w zakresie stosowania przepisów i zasad, sporządzanie analiz i ocen ryzyka, informowaniu pracodawcy o zagrożeniach.

Stale poszerzający się zakres tematyczny edukacji bhp

Traktując temat bardziej szczegółowo wchodzimy w zakres edukacji bhp obejmujący, zagadnienia takie jak np.: obciążenia mięśniowo szkieletowe, natężenie promieniowania, hałas i drgania, stres, czynniki biologiczne, pola elektromagnetyczne, prąd elektryczny, czynniki chemiczne, zagrożenie wybuchem i pożarem, obciążenie termiczne i wiele innych.

Szerokie potraktowanie edukacji bhp to bezpieczeństwo traktowane holistycznie, do którego możemy włączyć fizyczne, geologiczne czy klimatyczne. Wiele firm wliczyło by także w obszar bezpieczeństwa zagadnienia prawne, prawo pracy, ochronę środowiska czy nawet finanse i terminowość szkoleń certyfikowanych. Termin outsourcing bhp odnosić się zatem może do zapewnienia zarówno usług bhp jak i do zapewnienia odpowiedniego sprzętu i ochrony samego biznesu przed karami i roszczeniami. Firmy ubezpieczeniowe coraz częściej przeprowadzają szeroką analizę ryzyka, do którego zaczyna się wliczać co raz więcej czynników zagrożeń.

Firma SEKA S.A. przygotowała zestaw narzędzi, dzięki którym tak przedsiębiorstwa, jak i osoby indywidualne mogą zwiększać poziom wiedzy z obszaru bezpieczeństwa. Ich zestawienie jest dostępne na stronie https://www.seka.pl/edukacja-bhp/.