kodeks pracy

Artykuł 210 Kodeksu pracy – niedoceniane narzędzie bezpiecznego pracodawcy

Artykuł 210 Kodeksu pracy powinien być dobrze znany każdemu pracownikowi w…


Bezpieczeństwo pracy w Polsce - raport 2014

z zakresu BHP Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa przez pracodawców Termin…


Badania wstępne pracowników przeniesionych w ramach 231 k.p.

Szkolenie z zakresu BHP przed dopuszczeniem do pracy zgodnie z art. 2373 k.p. w…


Dobre praktyki w firmie DHL. Przeczytajcie wywiad!

Dowiecie się z niego o dobrych praktykach stosowanych w DHL, a także jak firmy…


Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Cieszymy się, że będziemy mogli wesprzeć ją ekspercką wiedzą i długoletnim…