Pytania do Mistrzostw Kadry BHP przygotował zespół ekspertów, który również będzie oceniał wszystkie nadesłane prace i wyłoni Mistrza Kadry BHP 2019. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami członków Komisji Konkursowej i reprezentantów Patronów Honorowych.

Zmagania uczestników oceniać będzie Komisja Konkursowa w składzie:

  • Marek Maszewski, Dyrektor Działu Nadzoru SEKA S.A., Przewodniczący Komisji Konkursowej
  • Tadeusz Zając, Ekspert BHP Pracodawców RP, b. Główny Inspektor Pracy
  • UW dr hab. Jacek Męcina, Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan
  • Witold Polkowski, Ekspert BHP
  • Marta Tomaszewska, Specjalista ds. BHP w CWS-boco
  • Ewa Gawrysiak, Menedżer ds. Klientów Końcowych na Europę Wschodnią i Rosję w firmie TenCate Protective Fabrics, członek Koalicji Bezpieczni w Pracy

Patronów honorowych reprezentują:

  • Krzysztof Klarzak, Kierownik Zespołu BHP i OP Urzędu Dozoru Technicznego
  • Irena Sajkowska, Główny Specjalista w Departamencie Prewencji i Rehabilitacji ZUS
  • Krystyna Świder, Kierownik Centrum Edukacyjnego Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego
  • mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka, Dziekan Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie