W dniu 6 maja 2024 r. rozpoczyna się konkurs kierowany do specjalistów BHP oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką. To już VII edycja ogólnopolskiego konkursu, który od lat cieszy się popularnością w środowisku BHP i pozwala sprawdzić swoją wiedzę w dziedzinie. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Konkurs organizuje Koalicja Bezpieczni w Pracy we współpracy z SEKA S.A. oraz najważniejszymi instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi.

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE KLIKAJĄC W LINK: https://bit.ly/MistrzostwaKadryBHP2024

Celem konkursu jest popularyzacja zagadnień BHP oraz możliwość sprawdzenia swojej wiedzy nie tylko przez profesjonalistów, ale także entuzjastów tej dziedziny. W efekcie pozwala to na utworzenie prestiżowego rankingu specjalistów zajmujących się obszarem bezpieczeństwa i higieny pracy. Konkurs składa się z II etapów. Pytania z zakresu BHP obejmują zarówno zagadnienia ogólne, jak i szczegółowe, dotyczące poszczególnych branż.

Mistrzostwa Kadry BHP to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu branży BHP. Nasza inicjatywa sukcesywnie angażuje środowisko BHP, a tylko w poprzedniej edycji udział w I etapie wzięło prawie 700 osób. Nie możemy doczekać się wyników tegorocznej edycji. Nasi eksperci z Komisji Konkursowej dołożyli wszelkich starań, aby pytania były różnorodne i uwzględniające aktualne zagadnienia na podstawie doświadczenia z ich codziennej pracy – mówi Marta Wojewnik, przewodnicząca Koalicji Bezpieczni w Pracy, dyrektor zarządzająca CWS Polska. – Standardowo dla laureatów przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody. Zachęcam wszystkich do udziału – dodaje.

W celu przystąpienia do I etapu konkursu należy rozwiązać test jednokrotnego wyboru, składający się z 30 pytań. Jest on dostępny na stronie www.bezpieczniwpracy.pl w zakładce „Mistrzostwa” lub bezpośrednio pod linkiem MistrzostwaKadryBHP2024 do dnia 26 maja 2024 r.

Pięćdziesiąt osób, które uzyskają najwyższą liczbę punktów, powalczy w II etapie konkursu w dniach 6-9 czerwca o tytuł Mistrza lub Mistrzyni Kadry BHP. Będzie on składać się zarówno z 20 pytań zamkniętych, jak i 5 pytań otwartych wymagających opisowego rozwiązania. Pytania zostały przygotowane przez Komisję Konkursową, składającą się z ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa w pracy. Przewodniczącym Komisji jest Marek Maszewski, dyrektor działu nadzoru SEKA S.A.

Firma SEKA S.A., lider na rynku outsourcingu usług BHP i ppoż., jest także Patronem Merytorycznym konkursu. Konkursowi patronują również najważniejsze instytucje państwowe, takie jak Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz organizacje pozarządowe, w tym Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Pracodawcy RP i Konfederacja Lewiatan.

Organizatorem Konkursu jest Koalicja Bezpieczni w Pracy, która od 2014 roku prowadzi działalność edukacyjną i popularyzacyjną, jako inicjatywa firm CWS Polska, PW Krystian i TenCate Protective Fabrics. Koalicja Bezpieczni w Pracy od 2022 roku realizuje swój cel również poprzez działalność w formie Stowarzyszenia.

Patronatami medialnymi konkursu są: Atest Ochrona Pracy, Behapowcy.com / Promotor BHP, Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, Portal BHP.

Pierwszy etap trwa od 6 do 26 maja 2024 r.

Więcej informacji na temat Mistrzostw można znaleźć tutaj: www.bezpieczniwpracy.pl/Mistrzostwa